Ligoninės vyriausiojo gydytojo kreipimasis

Gerbiami mūsų ligoninės pacientai ir jų artimieji

 

Klaipėdos universitetinė ligoninė - tai daugiaprofilinė ligoninė, pacientams teikianti mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas, saugias, kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinanti pacientų privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą, prisiimanti pilną atsakomybę už ligoninėje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas žmonėms.

Ligoninės medikams pats didžiausias jų darbo įvertinimas yra Jūsų sveikatos pagerėjimas, Jūsų šypsena ir ištartas nuoširdus padėkos žodis „ačiū".

Prašome jūsų prisijungti prie skaidraus ir geranoriško medikų bendravimo su pacientais ir jų artimaisiais. Neverskite medikų patirti nepatogumų ir nepatirkite Jų patys dėkodami už medicinos paslaugas dovanomis ar kitaip atsilygindami.

 

Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiasis gydytojas  prof. habil. dr. Vinsas Janušonis