Atsiliepimai, padėkos, laiškai

Linkėjimai medikams iš Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos.

Facebook nuoroda


Dažnai susiduriame su medikais, bet prisimename ne visus. Atmintyje išlieka tie, kurių laiku suteikta pagalba, o ne kartą ir ištartas geras žodis, padeda išsaugoti mums brangiausią turtą – sveikatą. Kreipiuosi į jus, norėdamas, kad jūs savo įstaigos tinklapyje įdėtumėte mano žmonos padėką už suteiktas gydymo paslaugas (V.K., Šilutė):

 

„Nuoširdžią padėką norime pareikšti Klaipėdos universitetinės ligoninės personalui. Ypatingai dėkojame Pilvo ir endokrininės chirurgijos skyriaus vedėjui gyd. A. Šlepavičiui bei gyd. V. Mikutaičiui – Jūsų rankos daro stebuklus. Taip pat norime padėkoti anesteziologei gyd. G. Klimavičiūtei už žmogiškumą, nuoširdų bendravimą ir jos neabejotiną kompetenciją. Dėkojame visai operacinės ir tvarstomųjų skyriaus komandai už profesionalumą, žmogiškumą, nepriekaištingą darbą ir begalinę atsakomybę operuojant.

Ačiū pilvo ir endokrininės chirurgijos skyriaus bendrosios praktikos slaugytojoms ir jų padėjėjoms už kompetentingą, atsakingą, pasiaukojantį darbą, profesionalų požiūrį ir dėmesingą bei supratingą bendravimą su pacientais ir jų artimaisiais.

Nuoširdų padėkos žodį norime tarti ir onkologei - chemoterapeutei gyd. V. Gedaminienei už atjautą, norą ir begalinį ryžtą padėti.

Nuoširdžiai dėkojame visam Klaipėdos universitetinės ligoninės personalui už kvalifikuotą gydymą ir puikią priežiūrą.

Ačiū Klaipėdos universitetinės ligoninės vadovui V. Janušoniui už gebėjimą sutelkti ir išlaikyti tokį profesionalų ir nuoširdų medicinos personalą. Ačiū už tai, kad būdama Jūsų ligoninėje nesutikau nei vieno „nepatenkinto“ darbuotojo. Visą gydymosi laiką jutau nuoširdumą, atjautą, norą padėti.

Linkime visiems Jums sveikatos ir ištvermės Jūsų sunkiame ir labai atsakingame darbe!“

Pagarbiai, R.K.,  Šilutė


Šis ir kiti gydymosi epizodai šioje ligoninėje įtikino mane apie nepriekaištingą gydymo ir slaugos procesų organizavimą šioje ligoninėje. Klaipėdos universitetinė ligoninė tikrai išlieka MANO LIGONINĖ.

Pagarbiai,

P.M., Klaipėda


Esu sužavėta Jūsų vadovaujamos ligoninės personalu: gydančiais gydytojais, slaugytojomis bei visu aptarnaujančiu personalu, kurie dirbdami komandoje padėjo pamiršti tuo metu iškilusius negalavimus, įkvėpė naujų jėgų kovoti su gyvenimo išbandymais.

Gydydamasi pasijutau laukiama, kadangi čia viskas pritaikyta sergančiojo gerovei: šilta bei jauki palata, būtinų asmens higienos priemonių prieinamumas ligoniui.

Gydymosi metu turėjau galimybę susipažinti su ligos gydymo naujovėmis, gavau papildomų žinių, kurios padės aktyviai kovoti su šia liga bei orientuotis didžiuliame informacijos apie šią ligą sraute.

Tikiuosi, kad ir toliau, esant reikalui, galėsiu naudotis Jūsų ligoninės paslaugomis, kurios vis gerėja, artėja prie ligonio poreikių bei interesų.

Nuoširdžiai AČIŪ visam Jūsų kolektyvui.

Su pagarba,

N.G., Kaunas


Pasitikiu Jūsų ligonine ir Jūsų ligoninės medikais. Nuoširdžiai dėkoju už profesionalų gydymą ir pagarbą pacientui. Ateityje gydysiuosi tik Klaipėdos universitetinėje ligoninėje.

E.V., Alytus


Reiškiu pačius šilčiausius ir nuoširdžiausius padėkos žodžius visam medicinos personalui už profesionalumą, operatyvumą. Pacientų priežiūrą vertinu pačiu aukščiausiu balu. Ne tik vaistai padeda pacientui, gydo dar ir žmogiškumas, jautrumas, kantrybė, rūpestis, dėmesingumas. Skiriu savo dėkingumą, šiltus žodžius, pripažinimą Lietuvos medicinai.

S.T., Minskas (Baltarusija)


Su didžiausiu džiaugsmu tariame ačiū už profesionalumą, žmogiškumą, altruizmą.

Žodžiais neapsakysi kaip mes jaučiamės...

Lenkiame žemai galvas visam nuostabiam personalui.

Viešpaties palaimos Jūsų gyvenimo keliuose.

Garsas apie šį skyrių sklis po Prancūziją su dėkingumu.

P.T., Paryžius (Prancūzija)


Slauga, supratimas, operatyvumas, tvarka, tai pamačiau pas Jus.

Lenkiu galvą prieš Jus – nuo slaugytojų padėjėjų iki gydytojų.

R.T., Vilnius


Labai ačiū už parodytą šilumą ir dėmesį vaikų ligos metu. Visą ligoninėje buvusį laiką jautėme rūpestį, atidumą ir svarbiausia – žmogišką užuojautą ir bendravimą. Jautėmės, tarsi personalas rūpintųsi taip, lyg seniai mus pažinotų. Ačiū gydytojoms ir visoms rūpestingoms slaugytojoms.

J. ir N.K., Vilnius


Dėkoju už profesionalumą, rūpestį, šypseną, už dėmesį ir labai malonų bendravimą. Tai labai didelė ir deja reta vertybė.

Garsas apie Klaipėdos universitetinės ligoninės medikus mus atviliojo net iš Kauno.

Sėkmės Jūsų nelengvame ir pagarbos vertame darbe!

R.Š., Kaunas


Geru žodžiu noriu paminėti gydytojus, slaugytojas, kurių nuoširdus paprastumas ir šypsena labai gražiai dera su jų darbo patirtimi.

Taip pat likau maloniai nustebinta bendros ligoninės tvarkos: švaros, ramybės, geros kokybės maisto – ligoninės vadovybės dėmesio ir rūpesčio, skiriamo pacientui. Visiems linkiu stiprios sveikatos bei ištvermės nelengvame, bet labai prasmingame mediko kelyje.

K.S., Kaunas


Sako, kad tik Dievas gali kurti stebuklus...

Šventai tuo tikėjau, kol nesutikau Jūsų. Tai Jūs taip pat dovanojate naują gyvenimą... Tai Jūsų nuoširdi priežiūra padėjo mano dukrai sveikti ne dienom, o valandom. Jūsų profesionalūs ir ryžtingi sprendimai skatino tikėjimą, kad viskas bus gerai.

Kaip? Kaip pasverti, kiek verta žmogaus gyvybė? Ar įmanoma už ją atsidėkoti?

Kuo nuoširdžiausiai lenkiu prieš Jus galvą ir dėkoju. Stiprios sveikatos ir Dievo palaimos Jums ir Jūsų šeimoms!

K.G. artimieji (Mažeikiai)


Daug kartų gulėjau Jūsų ligoninėje. Pažįstu Jūsų gydytojus. Esu labai patenkinta, dėkoju už nuoširdumą, rūpestį visam personalui. Tegul dievas jiems siunčia stiprybės, kantrybės jų sunkiame darbe.

Su pagarba,

S.U., Klaipėda


Gražesnio žodžio nerandu, už paprastą lietuviškąjį „Ačiū“, kurį išmokė pamokų metu. Tarsi slaptažodį atėjusį iš bočių.

Dar padėkot norėjau už žinias, už šilumą ir rūpestį, kantrybę, už tai, kad man padėjot rast save, išmokėt nepalūžt padarius klaidą.

Tad šiuo žodžiu ir noriu padėkoti slaugytojoms, gydytojams, kurie taip nuoširdžiai ir maloniai bendravo. Malonu, kai gydytojas lyg geras tikras draugas, su šypsena su palaikymu ramina žmogų ir pakelia iš nevilties.

Gyvenimo siūlas toks trumpas ir trapus, kad irstantis siūlas nenutrūktų gelbėja nuostabūs tam atsidavę žmonės.

Dėkinga labai,

E.U., Kretinga


Šią ligoninę galima pavadinti namais, nes tave sutinka nuoširdūs darbuotojai.

Čia nereikia prašyti ar reikalauti, čia daroma dabar ir tuoj pat, čia sakomi švelnūs ir kiekvienam suprantami žodžiai, čia žmogus nupraustas ir sušukuotas, kvepiantis švara.

Čia pamankština ir moko pirmųjų žingsnių, čia pacientai sveikinami su gimtadieniu ar jubiliejumi, čia žmogus jaučiasi reikalingas ir mylimas, o aplankęs artimą, išeini ramus ir geresnis.

Ir taip norėtųsi sužinoti, iš kokio šaltinėlio visa Jūsų komanda semiasi tiek šilumos gerumo dėmesio, kantrybės, meilės, pakantumo taip reikalingame ir sunkiame darbe.

Ačiū Jums už paprastą žmogiškumą ir šypseną, kad tas šaltinėlis neišsektų ir tų puikių savybių užtektų į šiuos namus atvykstantiems žmogučiams.

Būkite sveiki ir kuo daugiau saulėtų dienų Jūsų asmeniniame gyvenime.

Su pagarba,

O.U. dukra V.K., Dreverna


Esu dėkingas ir džiaugiuosi, kad turėjau galimybę būti gydomas, operuojamas ir slaugomas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje. Teko gydytis įvairiuose skyriuose, kuriuose sutikau aukštai kvalifikuotus ir atsakingus gydytojus ir gerai paruoštas bendrosios praktikos slaugytojas.

Labai dėkingas už plačiai atliktus tyrimus – diagnostikas, už gerą priežiūrą ir malonų slaugymą.

Klaipėdos universitetinės ligoninės puikiai organizuojamas darbas gali būti pavyzdžiu ir kai kurioms užsienio klinikoms.

R.B., Vokietija


Nuoširdžiai dėkoju visiems už profesionalią pagalbą, nuoširdų dėmesį, už jautrų, paguodžiantį, palaikantį žodį, už geležinę kantrybę, atjautą.

Įvairiose ligoninėse pragulėjau daug laiko, todėl mačiau visko... Šitoje ligoninėje mane stebina puiki slauga, tvarka, švara ir profesionali pagalba. Čia aš jaučiausi lyg namuose...

Mielieji, Jūsų visų darbas labai sunkus, todėl prašau – nepavarkite, pabandykite prisiminti, kiek žmonių, kuriems vienaip ar kitaip padėjote sugrįžti į pilnavertį gyvenimą, suteikėte vilties gyventi ir pamatysite, kokia turtinga jūsų pagalbos „kraitelė“, koks prasmingas Jūsų visų darbas. Už viską dėkoju Jums ir linkiu Dievo palaimos, sveikatos, pacientų dėkingumo. Išsaugokite jautrumą, kaip didelę mediko vertybę...

Su didžiule pagarba,

I.U., Veiviržėnai


Pirmą sykį po gimimo, praėjus 70-čiai metų patekau į gydymo įstaigą, kuri visiškai pakeitė girdėtus žodžius apie gydymo įstaigas. Pasirodo, kad yra žmonių, kurie tęsi Hipokrato priesaiką ir tik iš geros pusės stengiasi sumažinti paciento skausmus geru žodžiu, švelniu žvilgsniu ir maloniu bendravimu. Visą tai patyriau čia. Didelis ačiū Jums visiems brangieji. Išlikite tokie, kokiais esate.

Su pagarba,

S.Š., Kretinga


Nuoširdžiai dėkojame visam ligoninės personalui už kvalifikuotą gydymą ir puikią priežiūrą.

Ypatingą padėką norime pareikšti chirurgų komandai už begalinę atsakomybę pasirenkant tinkamus paciento gydymo ir priežiūros metodus, bendrosios praktikos slaugytojoms ir jų padėjėjoms už profesionalų požiūrį į pacientą, puikius kolektyvinio darbo įgūdžius bei šiltą ir dėmesingą bendravimą.

Tvirtybės, neišsenkančios energijos ir stiprybės dovanojant pacientams patį brangiausią turtą – sveikatą.

Pagarbiai,

pacientės S.D. artimieji, Skuodas


Noriu nuoširdžiai padėkoti personalui už mamos sveikatos priežiūrą ir gydymą. Medikų dėka 92 metų senolei, buvusiai medikei, patekus į puikias medikų rankas, buvo atlikta visa įmanoma priežiūra, gydymas ir tyrimai. Jūsų kolektyvo darbas puikiai ir jautriai sustyguotas... Galėtų to pasimokyti ir kai kurios kitos gydymo įstaigos ir poliklinikos.

Pagarbiai,

pacientės I.P. artimieji, Kaunas


Šioje ligoninėje gydausi ne pirmą kartą. Esu patenkinta visu personalu. Dėkoju ir gydytojams – studentams už nuoširdumą, švelnumą.

Visiems nuoširdžiai dėkoju. Ačiū !!!

J.J., Telšiai


Pastaruoju metu, viešai prieinamuose informacijos šaltiniuose matydavau aibę straipsnių ir reportažų, apie tai, kokia tragiška Lietuvoje medicina, koks prastas aprūpinimas, kokie beširdžiai ir viskam abejingi medikai, kuriems geriausias priminimas, jog jie yra prisiekę padėti žmogui yra putlus „vokelis“, kad beveik buvau tuo įtikėjęs...

Pajutau staigų, nežmonišką galvos skausmą. Kadangi visi žinome apie eiles tyrimams, Šeimos gydytoja nusiuntė išsitirti į stacionarą. Aš pasirinkau KUL.

Dabar aš gyvas, vaikštau, vairuoju, auginu dukrą, dirbu ir visaip kaip džiaugiuosi gyvenimu. Žinoma, tyrimų dar bus, bet ką aš norėjau pasakyti....

Visa mūsų aplinka tiesiog spiegia kokia bloga medicina, o aš noriu pasakyti AČIŪ medikams.

Tad gal mūsų medicinos politika ir nėra pati geriausia Europoje, bet gerų žmonių dirbančių šioje srityje, tikrai nemažai.

Numatydamas klausimus ir interpretacijas noriu informuoti, jog niekas manęs nereketavo, niekas vokelių nereikalavo.

R.R., Šilutė


Nuoširdžiai dėkoju ligoninės personalui už kvalifikuotą gydymą ir puikią priežiūrą.

Neįkainuojamas Jūsų kasdieninis darbas. Esate verti pačių gražiausių padėkos žodžių.

Sveikatos ir stiprybės Jums ir Jūsų kolektyvui nelengvame darbe.

 Z.K., Klaipėda


Už gražų, šiltą bendravimą, kompetenciją ir dėmesį nuoširdžiausią ačiū tariu slaugytojams ir gydytojams.

Pagarbiai

L.K., Alytus


Teko kartu su sūneliu gulėti Jūsų ligoninėje. Likau maloniai nustebintas viso personalo draugiškumu ir neatmestinu darbu, tad kartu su sūnumi tariu didelį dėkui !

K.K., Klaipėda


Teko mums tokia garbė lankyti savo artimus žmones Jūsų ligoninėje ir nenusivylėme.

Noriu pasakyti, kad dar tokio dėmesio, jaukumo, šilumos ir nuoširdumo nebuvome patyrę nei vienoje ligoninėje. Mus pasitiko slaugytojos, padėjėjos ir vyresnioji slaugos administratorė taip šiltai, kad apsiverkėme kartu su ligoniu.

Nėra žodžių, kad galėtume apsakyti personalą. Atrodo, kad aplink mus angelai, ne žmonės, be jokio išdidumo, be pykčio, visos šypsosi...

Su pagarba, artimieji

J.P., Klaipėda


Aš, Ukrainos gyventoja, ne kartą lankiausi Lietuvoje. Iš visos širdies dėkoju aukštos kvalifikacijos gydytojams specialistams ir visam personalui už suteiktą pagalbą, atliktą operaciją ir pooperacinę priežiūrą.

Jūsų apsuptyje pajutau brolišką šios šalies pagalbą. Dar kartą noriu padėkoti Jums!

Linkiu klestėjimo ir gerovės Jums, Lietuvai ir Lietuvos žmonėms!

T.B., Ukraina


Nuoširdžiai noriu padėkoti personalui už rūpestį, gerą slaugymą, nuoširdų bendravimą. Visada išlikite tokios draugiškos ir mielos. Sėkmės Jūsų kolektyvui.

R.L., Šiauliai


Nuoširdžiai dėkoju Klaipėdos universitetinės ligoninės visam gydytojų personalui, slaugutėms, sesutėms, visiems visiems už profesionalų darbą, už malonų bendravimą.

Sėkmės Jūsų sunkiame, bet labai reikalingame darbe, išlikite visada taktiški, su šypsena ir malonūs ligoniams ir aplinkiniams.

Ačiū!

V.G., Plungė


Pirmą kartą teko patekti į ligoninę. Bet niekada nepagalvojau, kad gali būti toks nuoširdumas.

Ką tik sutiksiu besikartojančiais, tokiais simptomais, rekomenduočiau tik čia – liksite sveikesni. Man tik 75metai, jei kas atsitiks – pulsiu vėl čia!

Linkiu kantrybės!

E.B., Tauragė


Nuoširdžiai dėkojame už puikią dukters sveikatos priežiūrą.

A.B., Vilnius


E.A. sūnus, Mažeikiai


Sveikata – didžiausias turtas. Tai yra tiesa, kurią išgirdę dažnai „praleidžiam pro ausis“ tol, kol patys susergam.

Ačiū už man sugrąžintą turtą – mano sveikatą – gydytojams. Ačiū už rūpestį bendrosios praktikos slaugytojams. Jūsų dėka supratau, kad įmanoma juoktis ir leistis vaistus. Ačiū už švarą ir tvarką.

Ačiū už ligoninės skanų maistą. Septynias dienas gavau tokį skanų valgį, kurio lėkštėje nelikdavo nė trupinio!

Sveika ir laiminga Jūsų pacientė.

L., Gargždai


Žemai lenkiu galvą prieš Jus visus nuostabius, jautrius, profesionalius darbuotojus. Dėkoju už visokeriopą pagalbą, nuoširdų žodį, jaukumą ir skanų maistą.

Sakoma, kad niekas taip greit neužmirštamas kaip gydytojas, vos tik ligoniui pasveikus ir užvėrus ligoninės duris. Tikrai žinau, kad aš atsiminsiu Jus visus ir būsiu visada Jums dėkinga.

Anot poeto Justino Marcinkevičiaus Žemėje per maža meilės, padėkos žodžių, dažnai taip ir išsiskiriame jų nepasakę vienas kitam.

Ačiū Jums už viską, ką patyriau Jūsų ligoninėje.

Stiprybės, sveikatos Jūsų kolektyvui ir Jūsų artimiesiems. 

Su pagarba ir meile

A.L., Šilutės rajonas


Ačiū Jums už gerumą, nuoširdumą. Jeigu yra rojus, tai aš buvau kaip rojuje. Sėkmės, kantrybės Jūsų sunkiame darbe.

Ačiū už sugrąžintą gerą nuotaiką.

A.K., Plungės rajonas


Noriu padėkoti visam Klaipėdos universitetinės ligoninės medicinos personalui. Ne kartą yra suteikta medicinos pagalba šitoje ligoninėje. Didelis visiems ačiū!

N.P., Saratovas, Rusija


Jau ketvirtą kartą teko apsilankyti Klaipėdos universitetinės ligoninės gimdymo skyriuje.

Dėkojame už profesionalumą, nuoširdų rūpestį ir kruopštų darbą, už palaikymą ir gerą nuotaiką, už sukurtą saugią ir padrąsinančią atmosferą laukiant šventės. Neįkainuojama yra žinoti ir jausti, kad esi prižiūrimas nuoširdaus ir išmanančio savo darbą specialisto.

Linkime, kad užsidegimas darbe niekada neišblėstų, o asmeniniame gyvenime lydėtų sėkmė ir sveikata.

R.B., Klaipėda


Savo gyvenimo kelyje perkopiau 80 metus ir tik antrą kartą teko atsigulti į ligoninę.

Esu labai dėkinga skyriaus visam energingam kolektyvui, už darnų darbą, atsidavimą savo profesijai, malonų bendravimą bei pagalbą.

Būkite sveiki, nepavargę, mylimi ir laimingi darbe bei šeimoje.

Tegul Jūsų kasdienybė būna kupina ne vien žmonių skausmo, bet ir nuoširdžių dėkingumo žodžių.

Ačiū Jums labai. 

L.R., Švėkšna


Dėkodamas už puikią sveikatos priežiūrą Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, norėčiau atskirai padėkoti už labai skanų maistą, ypač sriubas, už galimybę pasirinkti antrą patiekalą iš kelių. To nemačiau nei vienoje ligoninėje. Aš visą gyvenimą dirbu su klientų maitinimu ir galiu pasakyti – pacientai jūsų ligoninėje valgo kaip restorane.

S.K., Klaipėda


Gražesnio žodžio aš nesurandu už nuoširdų paprastą lietuvišką Ačiū. Stebuklinga galia Jums nutiesė kelią į priekį, kad esate iš didžiosios raidės DAKTARAI-GYDYTOJAI.

Gerbiami gydytojai aš jaučiuosi energinga, sveika, be skausmų. Esu be galo dėkinga gydytojui, kad sugebėjo man paaiškinti, padrąsinti. Pabuvojusi ligoninėje supratau, kad padariau gerą sprendimą. Esu čia ir dabar už ką dėkoju rytojui...

Linkiu neišsenkančios energijos ir toliau siekite mokslo tobulėjimo, žinių, tegul visi Jūsų darbai būna kilnūs, džiaugsmingi ir sąžiningi žmonėms-pacientams, Jūs mūsų viltis.

Negaliu nepadėkoti ligoninės personalui už viską, net sunku išvardinti jų darbą ir rūpestį. Ilgai išliks atminty slaugytojos. Brangiosios, būkite neišsenkamai energingos ir nesulaikomai žvalios. Būkite pilnos jėgų, ištvermės, didžiulės kantrybės, kaip ir visada besišypsančios, užkrečiamu gerumu, atsidavimu, trykštančios vidiniu grožiu, nesakykite, kad pavargote, tegul plazda į ateitį šviesūs planai, kaip sparnai. Jūs brangiosios, mums pacientams labai labai reikalingos. Reikalinga Jūsų šiluma, geras žodis. Būkite sveikos, laimingos ir tegul ant Jūsų gyvenimo kelio žydi džiaugsmo, meilės ir sėkmės gėlės.

Taip pat norisi iš širdies dėkoti ligoninės virtuvės darbuotojoms už skanų, gausų maisto asortimentą, už aptarnavimą. Kartais jaučiuosi kaip kavinėje. Viskas gražu, skanu ir sveika. Ir ateityje nesikeiskite, būkite atidžios, kad niekad Jūsų puodai neprisviltų.

Tegul visą gyvenimą Jus visus lydi stipri ąžuolinė sveikata ir tegul Jūsų širdys būna pilnos MEILĖS sau ir aplinkiniams visur ir visada. Ir tegul lydi DIEVO PALAIMA.

Sėkmės!

J.J., Mažeikiai


Siunčiu padėką Klaipėdos universitetinės ligoninės urologijos skyriaus vedėjui už kvalifikuotą ir nuoširdų gydymą. Taip pat nuoširdžią padėką reiškiu radioterapijos ir branduolinės medicinos centro vadovei bei šio centro aptarnaujančiam medicinos personalui. Gydantis šiame centre, man pasitvirtino paprastoji gyvenimiškoji tiesa – kaip svarbu ligoniui yra mandagus, malonus medikų bendravimas su juo. Pastebėjau, kad centre dirba, būtent, tokie medikai, centro vadovė visada besišypsanti, o mikroklimatas čia labai šiltas.

Sėkmės Jums ir Jūsų vadovaujam kolektyvui! Daugiau besišypsančių veidų!

A.L., Kretinga


Noriu padėkoti gydytojams, vedėjui už šilumą ir gerumą, už dėmesingumą ir nuoširdų bendravimą su pacientais. Šie gydytojai yra iš pašaukimo.
Dėkoju visam nuostabiam personalui: slaugytojoms, padėjėjoms ir visiems darbuotojams už visą skyriaus šilumą.
Taip pat virtuvės personalui už įvairų, skanų maistą ir labai dideles porcijas.

D.K., Kaunas


Nuoširdžiai dėkoju personalui už nuoširdų gydymą ir slaugą. Gydžiusiam gydytojui ir anesteziologui už puikiai atliktą darbą.

Likau sužavėta ir žadu sugrįžti dar kartą.

A.D., Mažeikiai


Guliu ne pirmą kartą ligoninėje, bet su tokiu rūpestingumu, dėmesiu ir švelnumu susidūriau pirmą kartą. Nuoširdžiausiai su didžiule pagarba lenkiuosi prieš gydytojas, šeimininkėlę ir kitas darbuotojas. Duok Dieve Joms sveikatos, geros nuotaikos, laimės asmeninės ir jėgų sunkiame darbe. Ačiū!

E.Š., Šilutės r.


Mielosios medikės, malonu gydytis Jūsų skyriuje, kuriame dirbate Jūs, malonus, mandagus kolektyvas ir dirbate – kaip ypač gerai suderintas mechanizmas, jauki atmosfera, operatyvus procedūrų atlikimas.

Už gydymą nuoširdų Ačiū tariu mane gydžiusiam personalui ir ypač vadovei. Jūs esate ta medikė, kuri apdovanota išskirtinai šiltu, mandagiu, nuoširdžiu bendravimu, o tai – papildomas vaistas kiekvienam pacientui.

Geros kloties kolektyvui kilniame medikų darbe!

L.A., Kretinga