Darbo užmokestis

2021 metų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (su COVID priedais)

Eil. Nr. Darbuotojai Vidutinis darbo užmokestis (€)
1 Administracija 2352 
2 Gydytojai 4534 
3 Slaugytojai 2446 
4 Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas 2344 
5 Kitas personalas 1064 
6 Bendras 2405 

 

 

2022 metų I pusmečio darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (su COVID priedais)

Eil. Nr. Darbuotojai Vidutinis darbo užmokestis (€)
1 Administracija 2549 
2 Gydytojai 4832 
3 Slaugytojai 2713 
4 Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas 2453 
5 Kitas personalas 1243 
6 Bendras 2660