Darbo užmokestis

2021 metų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (su COVID priedais)

Eil. Nr. Darbuotojai Vidutinis darbo užmokestis (€)
1 Administracija 2352 
2 Gydytojai 4534 
3 Slaugytojai 2446 
4 Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas 2344 
5 Kitas personalas 1064 
6 Bendras 2405 

 

 

2022 metų I ketvirčio darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (su COVID priedais)

Eil. Nr. Darbuotojai Vidutinis darbo užmokestis (€)
1 Administracija 2350 
2 Gydytojai 4492 
3 Slaugytojai 2590 
4 Kitas personalas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas 2360 
5 Kitas personalas 1151 
6 Bendras 2504